English brief


WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE
WUDIMEKS Sp. z o. o.


42-200 Częstochowa
ul. Armii Krajowej 60/62

tel. (0 34) 372-17-20
fax (0 34) 372-15-87 sekretariat@wudimeks.pl
Zarządzanie projektami inwestycyjnymi


Oferujemy usługę kompleksowego zarządzania procesem inwestycyjnym w ramach której pełnimy funkcje:
Inwestor Zastępczy, Menadżer Projektu, Inżynier Kontraktu, Inżynier Rezydent lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Przejmujemy wszystkie obowiązki Inwestora w zakresie prowadzenia procesu inwestycyjnego a w szczególności:
- Koordynację i nadzór techniczny (inwestorski) nad realizacją robót, bieżącą kontrolę jakości robót i materiałów,
   kwalifikacji pracowników, jakości i liczby sprzętu
- Administrowanie kontraktem także wg FIDIC i inne
- Organizacja lub współudział w organizacji i przeprowadzeniu postępowań przetargowych na wybór projektanta 
   i wykonawcy robót budowlanych
- Sporządzanie wszelkich dokumentów wymaganych przez Instytucję zarządzającą
- Sprawozdawczość projektu inwestycyjnego zgodnie z wymaganiami instytucji kontrolnych
- Monitoring finansowy inwestycji
- Organizowanie i współudział w rozruchach urządzeń i obiektów, organizowanie odbioru końcowego  i przejęcia  
- Rozliczenia ostateczne przedsięwzięcia
- Kontrolę nad pełnieniem gwarancji, usuwaniem wad i usterek
- Weryfikacja i ocena dokumentacji technicznej, powykonawczej, uzgodnienia z Projektantem
Strona główna :: O firmie :: Przetargi :: Lista referencyjna :: Certyfikaty :: Kontakt :: Archiwum aktualności
Projekt i wykonanie: Redhand.pl