English brief


WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE
WUDIMEKS Sp. z o. o.


42-200 Częstochowa
ul. Armii Krajowej 60/62

tel. (0 34) 372-17-20
fax (0 34) 372-15-87 sekretariat@wudimeks.pl
Lista referencyjna / Infrastruktura techniczna


Okres realizacji Zadanie Rola Zamawiający Współfinansowanie PDF
2017 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Zawadzkie budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków wyposażonymi w system sterowania i nadzorowania w m. Kielcza: etap I i II
kanały 160-200 – 8 965 mb
kanały tłoczne – 1 801,5 mb
przepompownie ścieków 9 kpl
Nadzór Inwestorski i Budowlany ZAW-KOM Sp. z o.o.  PROW na lata 2007-2013 Działanie 321-Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej  
2010-2016 Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Opatowie
oczyszczalnia ścieków Q 250 m3/d
kanał sanitarny Ø 200 - 3 118 m
kanał sanitarny Ø 250 - 894 m
kanał tłoczny Ø 110 - 22,5 m
przyłącza Ø 160 - 2 166 m/ 219 szt.
przepompownie ścieków - 2kpl.
Nadzór Inwestorski Gmina Opatów    więcej
2012-2016 Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku koło Kielc
Tymczasowa Kompostownia Pryzmowa
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
Rekultywacja Składowiska Opadów
Nadzór Inwestorski Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.  POIiŚ 2007-2013 Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcie z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznym  więcej
2013-2015 Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 1 i 700 na odcinku Częstochowa - Fosowskie
linie kolejowe 61 i 700 na odcinku Częstochowa – Fosowskie o łącznej długości 60,886 km (linia Nr 61 – 58,384 km, linia nr 700 – 2,512 km)
Inżynier wg warunków FIDIC PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  Fundusz Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
 więcej
2014-2015 Przebudowa dworca kolejowego Częstochowa Osobowa
Pow. użytkowa: 9 199,60 m2
Kubatura: 53 442,0 m3
Zarządzanie oraz Nadzór Inwestorski Polskie Koleje Państwowe S.A.    
2013-2015 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Myszkowie – III etap projektu – rejon ulic: Spółdzielcza, Kwiatkowskiego, Miedziana, Polna, Strażacka, Żelazna, Stalowa, Pożarowa, Wąska, Średnia, Górna, Kamienna, Piaskowa
kolektory grawitacyjne Ø 250 – 244 m
kolektory grawitacyjne Ø 200 – 2 844 m
kolektory grawitacyjne Ø 160 - 318 m
studzienki rewizyjne – 136 szt.
kolektory kanalizacji deszczowej–3 432m
studzienki rewizyjne na trasie głównych kanałów deszczowych – 153 szt.
Nadzór Inwestorski Gmina Myszków    
2013-2015 Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Jędrzejów
kanał sanitarny Ø 200 – 2 770 m
kanał sanitarny Ø 160 – 680 m
studnie kanalizacyjne betonowe – 149szt.
przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków
Nadzór Inwestorski Wodociągi Jędrzejowskie Sp. z o.o.  Fundusz Spójności w ramach POIiŚ priorytet I Gospodarka Wodno-Ściekowa, działanie 1.1.  
2013-2015 Wymiana i przebudowa sieci wodociągowej w części miasta Kolonowskie
rurociągi PCV – 6,85 km
przyłącza PE – 1,24 km
naprawa dróg w pasie wykonywanych robót
Nadzór Inwestorski Kanalizacja Gminy Kolonowskie „KGK” Spółka z o.o.    
2014-2015 Budowa Instalacji Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Zmieszanych Odpadów Komunalnych w Gminie Bolesław
sortownia odpadów komunalnych o wydajności 41 000 Mg/rok
kompostownia w technologii zamkniętych bioreaktorów żelbetowych o wydajności 21 000 Mg/rok
Inżynier Kontraktu Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław" Sp. z o.o.  Fundusz Spójności w ramach POIiŚ priorytet II Gospodarka Odpadami im Ochrona Powierzchni Ziemi, działanie 2.1.  więcej
2014-2015 Montaż instalacji solarnych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach prywatnych i publicznych na terenie Miasta Biłgoraj realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
instalacje solarne – 1 832 kpl.
Nadzór Inwestorski Gmina Miasto Biłgoraj  EFRR w ramach RPO WL na lata 2007-2013  

Wyświetlane: 1 - 10 z 86


[ 1 ] 2 3 4 5 6    dalej >>  

Strona główna :: O firmie :: Przetargi :: Lista referencyjna :: Certyfikaty :: Kontakt :: Archiwum aktualności
Projekt i wykonanie: Redhand.pl