English brief


WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE
WUDIMEKS Sp. z o. o.


42-200 Częstochowa
ul. Armii Krajowej 60/62

tel. (0 34) 372-17-20
fax (0 34) 372-15-87 sekretariat@wudimeks.pl
Lista referencyjna / Infrastruktura edukacyjna, sportowa i kulturalna


Okres realizacji Zadanie Rola Zamawiający Współfinansowanie PDF
2014 Budowa hali tenisowej (w tym zaplecze sanitarno – szatniowe i socjalne) wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zjazdem przy
ul. Olimpijskiej w Zabrzu - w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki

kubatura hali tenisowej – 11 935 m3
trybuny na ok. 120 osób
Nadzór Inwestorski Miasto Zabrze  Ministerstwo Sportu i Turystyki, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu budowy hal tenisowych  
2014 Osiedlowy plac rekreacji ruchowej, Częstochowa, Aleja Armii Krajowej 66 etap I
Plac zabaw i rekreacji ruchowej zlokalizowany przy Alei Armii Krajowej i ul. Dekabrystów w Częstochowie
Nadzór Inwestorski Gmina Miasto Częstochowa    
2011-2013 Budowa Krytego Basenu Kąpielowego w Zabrzu, przy skrzyżowaniu Al. Korfantego i ul. G. Bruno
pow. użytkowa: 5.258,35 m2
kubatura ok. 28.490 m3
Nadzór Inwestorski Miejski Zakład Kąpielowy
w Zabrzu
   więcej
2005-2013 Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi – Modernizacja i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego GEYERA
Przebudowa budynku „D” kompleksu
Powierzchnia użytkowa – 4.556,65 m2
Przebudowa Łaźni
Powierzchnia użytkowa – 159,09 m2
Skansen Łódzkiej Architektury Drewnianej 8 obiektów zabytkowych przenoszonych do Skansenu z różnych rejonów miasta
Powierzchnia zabudowy – 1.400,1 m2
Menadżer Projektu Miasto Łódź  ZPORR Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury  więcej
2009-2012 Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej
Remont istniejącego budynku Filharmonii
budowa budynku socjalno-administracyjno-technicznego wraz z garażami
zagospodarowanie terenu
Budynek Filharmonii:
pow. użytkowa: 4.971,87 m2
kubatura: 39.723,95 m3
Budynek projektowany:
pow. użytkowa: 2.865,73 m2
kubatura: 12.703,28 m3
Ilość miejsc na widowni:
sala koncertowa: 829 miejsc
sala kameralna: 158 miejsc
Inżynier Kontraktu Gmina Miasto Częstochowa  Fundusz Spójności
POIŚ na lata
2007-2013
Priorytet XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe Działanie 1.2. Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym
 więcej
2009-2012 Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego „Dolina Małej Panwi”
Gmina Zawadzkie:
budowa przystani kajakowych, zagospodarowanie terenu Stawu Hutniczego, przebudowa z rozbudową budynku kinoteatru o kubaturze - 10.000,0 m3, oznakowanie tras rowerowych
Gmina Kolonowskie:
budowa infrastruktury komunikacyjnej, budowa przystani kajakowych, wykonanie i montaż deszczochronów, oczyszczenie koryta rzeki Mała Panew
Gmina Ozimek:
przebudowa szlaku turystycznego
ul. 1 Maja w Krasiejowie, renowacja zabytkowego wiszącego mostu na rzece Mała Panew, rewitalizacja Parku Hutnika, wykonanie i montaż deszczochronów, oczyszczenie koryta rzeki Mała Panew
Inżynier Projektu Gmina Zawadzkie -Partner-Koordynator Projektu, w porozumieniu z Partnerami Projektu, t.j. Gminą Kolonowskie i Gminą Ozimek  RPO 2007-2013 Działanie 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno - sportowe świadczone przez sektor publiczny  więcej
2009-2012 Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu – Etap IIa i IIb: remont i adaptacja Budynku Mieszkalnego „D” oraz Budynku Słodowni „ B” - Etap III: rewaloryzacja dziedzińca i adaptacja rewaloryzacja dziedzińca i adaptacja na potrzeby spektakli i koncertów plenerowych oraz roboty zabezpieczające przyziemie kaplicy i mury oporowe
Budynek Mieszkalny „D”
pow. użytkowa: 2 092,90 m2
kubatura: 11 036,04 m3
Budynek Słodowni „ B”
pow. użytkowa: 1 881,10 m2
kubatura: 9 160,50 m3
Nadzór Inwestorski Powiat Raciborski  RPO 2007-2013 Działanie 6.1 Wzmocnienie regionalnych ośrodków wzrostu  więcej
2008-2012 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Nowa Ruda
Budynek MOK ul. Strzelecka 2a
Budynek MOK ul. Słupecka 2
Budynek SzP nr 7 ul. Kłodzka 7
Budynek zespołu sportowego w Nowej Rudzie Słupcu ul. Kłodzka 16
Inżynier Kontraktu Gmina Miejska Nowa Ruda  Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego  więcej
2011-2012 Budowa budynku głównego Wydziału Nauk Społecznych w ramach rozbudowy bazy naukowo – dydaktycznej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
powierzchnia użytkowa: 4 137,96 m2 kubatura: 31 770 m3
Inwestor Zastępczy Akademia im. Jana Długosza
w Częstochowie
 RPO WSL 2007-2013 Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna Działanie 8.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego  więcej
2012 Instalacja wczesnego wykrywania pożaru w budynku Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie
Centrala sygnalizacji pożaru
Czujki pożarowe
Ręczne ostrzegacze pożaru
Sygnalizatory
Urządzenia do transmisji alarmów pożarowych
Okablowanie systemowe, zasilanie
Nadzór Inwestorski Gmina Miasto Częstochowa    

Wyświetlane: 11 - 20 z 42


  << wstecz    1 [ 2 ] 3 4 5    dalej >>  

Strona główna :: O firmie :: Przetargi :: Lista referencyjna :: Certyfikaty :: Kontakt :: Archiwum aktualności
Projekt i wykonanie: Redhand.pl