English brief


WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE
WUDIMEKS Sp. z o. o.


42-200 Częstochowa
ul. Armii Krajowej 60/62

tel. (0 34) 372-17-20
fax (0 34) 372-15-87 sekretariat@wudimeks.pl
Referencje


Termin złożenia wniosku Zadanie Zakres Zamawiający Pozyskana kwota dofinansowania
09.2009 Modernizacja Pawilonu Chorych nr 2 Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013
Działanie 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego
Wnioskowana dotacja: 3.026.382,44 PLN
Wartość Projektu: 3.795.023,94 PLN
Studium wykonalności + Wniosek Aplikacyjny Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach
02.2009 Remont i adaptacja budynku
po Obserwatorium Astronomicznym
na cele kulturalne i edukacyjne
w Częstochowie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013
Poddziałanie 6.2.1. Rewitalizacja - "duże miasta"
Wnioskowana dotacja: 1.720.000,00 PLN
Wartość Projektu: 2.646.153,85 PLN
Studium wykonalności + Wniosek Aplikacyjny Gmina Miasto Częstochowa 1.720.000,00 PLN
02.2009 Przebudowa i remont obiektu sportowego przy ul. Boya Żeleńskiego
w Częstochowie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013
Działanie 9.3: Lokalna infrastruktura sportowa
Wnioskowana dotacja: 2.000.000,00 PLN
Wartość Projektu: 5.116.400,20 PLN
Studium wykonalności + Wniosek Aplikacyjny Gmina Miasto Częstochowa 2.000.000,00 PLN
06.2008 Przebudowa i remont obiektów Młodzieżowego Domu Kultury w Częstochowie - Sala Widowiskowa, Domek Orkiestry
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013
Poddziałanie 6.2.1. Rewitalizacja - "duże miasta"
Wnioskowana dotacja: 3.800.000,00 PLN
Wartość Projektu: 4.470.592,00 PLN
Studium wykonalności + Wniosek Aplikacyjny Gmina Miasto Częstochowa 3.800.000,00 PLN
06.2008 Przebudowa z remontem Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Sikorskiego 56 w Częstochowie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013
Działanie 8.2. Infrastruktura placówek oświaty
Wnioskowana dotacja: 5.216.294,44 PLN
Wartość Projektu: 6.136.817,00 PLN
Studium wykonalności + Wniosek Aplikacyjny Gmina Miasto Częstochowa 5.216.294,44 PLN
04.2007 Centrum kulturalno-edukacyjne
w Bolesławcu - I etap - Budowa Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki

Program Operacyjny dla wykorzystania środków finansowych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Priorytet: Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast
Wnioskowana dotacja: 3.288.136,00 €
Wartość Projektu: 3.955.265,00 €
Studium wykonalności + Wniosek Aplikacyjny + tłumaczenie Gmina Miejska Bolesławiec 3.288.136,00 €
09.2005 Wprowadzenie nowych usług (restauracja-kawiarnia-pub-catering) poprzez wyposażenie BARU firmy FULL
biznes plan + wniosek aplikacyjny do Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Wnioskowana dotacja: 63.882,46 PLN
Wartość Projektu: 155.873,20 PLN
Działanie 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa
Biznes Plan + Wniosek Aplikacyjny „FULL” sp. z o.o. Kuźnica Kiedrzyńska 63.869,56 PLN
09.2005 Modernizacja obiektów Młodzieżowego Domu Kultury – Pałac Hantkego (remont), Pływalnia (przebudowa i remont) oraz Zagospodarowanie terenu – przy ul. Łukasińskiego 68
w Częstochowie

Wniosek aplikacyjny do Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego – II transza
Wnioskowana dotacja w ramach Funduszu dla Śląska: 2.847.156,87 PLN
Wartość Projektu: 6.947.062,76 PLN
Wniosek aplikacyjny Gmina Miasto Częstochowa 2.847.156,87 PLN
08.2005 Rewaloryzacja Parków Podjasnogórskich w Częstochowie – Park im. Stanisława Staszica,
Park im. 3 Maja

wniosek aplikacyjny do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Wnioskowana dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 8.643.379,69 PLN
Wnioskowana dotacja Ministerstwa Gospodarki: 1.152.450,62 PLN
Wartość Projektu: 11.524.506,26 PLN
Działanie 3.3.1 – Rewitalizacja obszarów miejskich
Wniosek Aplikacyjny Gmina Miasto Częstochowa 10.744.768,14 PLN
03.2005 Poprawa konkurencyjności „WUDIMEKS-u” poprzez wdrożenie i certyfikację systemu ISO 9001:2000
wniosek aplikacyjny do Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
Wnioskowana dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 7.750,00 PLN
Wartość Projektu: 20.800,00 PLN
Działanie 2.1 – Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo
Wniosek Aplikacyjny Potrzeby własne W.P.I. „WUDIMEKS” sp. z o.o. w Częstochowie 7.750,00 PLN

Wyświetlane: 1 - 10 z 16


[ 1 ] 2    dalej >>  

Strona główna :: O firmie :: Przetargi :: Lista referencyjna :: Certyfikaty :: Kontakt :: Archiwum aktualności
Projekt i wykonanie: Redhand.pl