English brief


WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE
WUDIMEKS Sp. z o. o.


42-200 Częstochowa
ul. Armii Krajowej 60/62

tel. (0 34) 372-17-20
fax (0 34) 372-15-87 sekretariat@wudimeks.pl
Nadzór inwestorski


Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne „Wudimeks” Sp. z o.o. pełni funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, zarówno w ramach kompleksowej realizacji inwestycji jako Inwestor Zastępczy, Inżynier Kontraktu czy Menadżer Projektu, jak i samego nadzorowania na etapie realizacji robót przez Wykonawcę wybranego przez Iwestora.  Zatrudniamy inspektorów nadzoru posiadających uprawnienia budowlane w wielu specjalnościach, będących członkami Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa. Inspektor nadzoru jest przedstawicielem Inwestora, reprezentuje jego interesy i w jego imieniu sprawuje kontrolę zgodności realizacji inwestycji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, sprawdza jakość wykonywanych robót i użytych materiałów, kontroluje postęp prac i uczestniczy w spotkaniach koordynacyjnych na budowie a także sprawuje kontrolę nad pełnieniem gwarancji, usuwaniem wad i usterek.

Szczegółowy zakres obowiązków oraz praw inspektora nadzoru określa Prawo Budowlane (ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Dz. U. z 2010 Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) oraz warunki umowy zawartej z Inwestorem. 
Strona główna :: O firmie :: Przetargi :: Lista referencyjna :: Certyfikaty :: Kontakt :: Archiwum aktualności
Projekt i wykonanie: Redhand.pl