English brief


WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE
WUDIMEKS Sp. z o. o.


42-200 Częstochowa
ul. Armii Krajowej 60/62

tel. (0 34) 372-17-20
fax (0 34) 372-15-87 sekretariat@wudimeks.pl
O firmie


Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne „WUDIMEKS” Sp. z o.o. w Częstochowie powstało w 1992 roku
na bazie kadrowej i doświadczeniach Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji w Częstochowie, która miała w swoim portfelu inwestycyjnym największe inwestycje budowlane ówczesnego Województwa Częstochowskiego.
Od tego momentu, pomimo ogromnych przemian zarówno gospodarczych jak i społecznych, firma nieprzerwanie prowadzi swoją działalność.

Okres utrzymywania się na rynku, osiągane wyniki oraz długa lista zrealizowanych inwestycji dowodzą jej rzetelności, fachowości jak również umiejętności dostosowania się do zachodzących przemian oraz poważnych wahań na rynku inwestycji budowlanych. 

Przedmiotem naszej działalności jest prowadzenie w imieniu Inwestora całego procesu inwestycyjnego od momentu tworzenia pomysłu i koncepcji aż po oddanie obiektu do użytkowania, bądź też realizowanie poszczególnych zadań
na różnych etapach procesu inwestycyjnego. Wykonujemy usługi pełniąc funkcje: Inwestor Zastępczy, Menadżer Projektu, Inżynier Kontraktu, Kierownik Projektu, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Przygotowujemy i realizujemy inwestycje w następujących obszarach:
-          gospodarka wodno-ściekowa,
-          gospodarka odpadami,
-          infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej
-          infrastruktura edukacyjna, sportowa i kulturalna
-     obiekty biurowe
-     rewitalizacja obszarów miejskich
-     drogownictwo i inna infrastruktura techniczna
-          inwestycje komercyjne (w tym m.in. obiekty przemysłowe). 
W każdej z przytoczonych dziedzin możemy poszczycić się sukcesami o czym świadczy długa lista referencyjna.

Od 2000 roku przygotowujemy wnioski o dofinansowanie i nadzorujemy wydatkowanie środków w ramach dostępnych unijnych programów - wcześniej przedakcesyjnych – PHARE, ISPA, SAPARD a obecnie strukturalnych – ZPORR,
SPO-WKP, SPO-ROL itp. oraz najnowszych – RPO, PO IG.
 

Uzyskaliśmy akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na świadczenie usług doradczych związanych
z planowaniem inwestycyjnym (wnioski o dofinansowanie, biznes plany) przy wykorzystaniu współfinansowania inwestycji ze źródeł zewnętrznych (np. funduszy europejskich).
 

Uznając, że utrzymanie wysokiego poziomu świadczonych usług jest fundamentem owocnej współpracy z Klientami
i dalszego rozwoju Przedsiębiorstwa, kładziemy szczególny nacisk na jakość, elastyczność oraz terminowość realizowanych usług.
 
Uznaniem dla jakości oferowanych usług było przyznanie „Złotego Lauru Umiejętności i Kompetencji w 2001 roku” przyznawanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. 

Dbałość o ciągłe podnoszenie standardów wykonywanych usług przejawia się zarówno na płaszczyźnie zarządzania jak i na wszystkich szczeblach funkcjonowania Przedsiębiorstwa, we wszystkich działaniach pracowników.  Od początku istnienia firma zatrudnia osoby o dużym doświadczeniu i wysokich kwalifikacjach zawodowych, posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie, co pozwala na rzetelne i sumienne wywiązywanie się z nałożonych obowiązków.   

W 2006r. firma uzyskała certyfikat ISO i działa w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami 
ISO 9001:2000.
 Wprowadzenie tego systemu zapewnia innowacyjność, staranność oraz poprawność pracy naszej firmy a jakość naszych usług odpowiada najnowocześniejszym standardom obowiązującym na świecie, dając satysfakcję naszym klientom.  
Strona główna :: O firmie :: Przetargi :: Lista referencyjna :: Certyfikaty :: Kontakt :: Archiwum aktualności
Projekt i wykonanie: Redhand.pl