English brief


WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE
WUDIMEKS Sp. z o. o.


42-200 Częstochowa
ul. Armii Krajowej 60/62

tel. (0 34) 372-17-20
fax (0 34) 372-15-87 sekretariat@wudimeks.pl
Dotacje


W ramach pozyskiwania dotacji oferujemy m.in.
·   Kompleksowe przygotowanie wszelkich wniosków niezbędnych w pozyskiwaniu Funduszy Strukturalnych UE
   i innych zewnętrznych źródeł współfinansowania inwestycji
·   Analiza możliwości inwestycyjnych
·   Studium wykonalności inwestycji
·   Analiza efektywności inwestycji
·   Biznes plan
·   Analiza możliwości wykorzystania różnych źródeł finansowania (dotacje, kredyty, pożyczki)
·   Analizy finansowe i ekonomiczne
·   Analizy marketingowe
·   Sprawozdawczość w okresie realizacji projektu
·   Rozliczanie dotacji

Nasz aktualny bilans pozyskanych dotacji zamyka się kwotą: 55.657.997,47 zł

więcej >>

Wyświetlane: 1 - 10 z 16


[ 1 ] 2    dalej >>  
Termin złożenia wniosku Zadanie Zakres Zamawiający Pozyskana kwota dofinansowania
09.2005 Wprowadzenie nowych usług (restauracja-kawiarnia-pub-catering) poprzez wyposażenie BARU firmy FULL
biznes plan + wniosek aplikacyjny do Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Wnioskowana dotacja: 63.882,46 PLN
Wartość Projektu: 155.873,20 PLN
Działanie 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa
Biznes Plan + Wniosek Aplikacyjny „FULL” sp. z o.o. Kuźnica Kiedrzyńska 63.869,56 PLN
09.2005 Modernizacja obiektów Młodzieżowego Domu Kultury – Pałac Hantkego (remont), Pływalnia (przebudowa i remont) oraz Zagospodarowanie terenu – przy ul. Łukasińskiego 68
w Częstochowie

Wniosek aplikacyjny do Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego – II transza
Wnioskowana dotacja w ramach Funduszu dla Śląska: 2.847.156,87 PLN
Wartość Projektu: 6.947.062,76 PLN
Wniosek aplikacyjny Gmina Miasto Częstochowa 2.847.156,87 PLN
08.2005 Rewaloryzacja Parków Podjasnogórskich w Częstochowie – Park im. Stanisława Staszica,
Park im. 3 Maja

wniosek aplikacyjny do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Wnioskowana dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 8.643.379,69 PLN
Wnioskowana dotacja Ministerstwa Gospodarki: 1.152.450,62 PLN
Wartość Projektu: 11.524.506,26 PLN
Działanie 3.3.1 – Rewitalizacja obszarów miejskich
Wniosek Aplikacyjny Gmina Miasto Częstochowa 10.744.768,14 PLN
03.2005 Poprawa konkurencyjności „WUDIMEKS-u” poprzez wdrożenie i certyfikację systemu ISO 9001:2000
wniosek aplikacyjny do Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
Wnioskowana dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 7.750,00 PLN
Wartość Projektu: 20.800,00 PLN
Działanie 2.1 – Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo
Wniosek Aplikacyjny Potrzeby własne W.P.I. „WUDIMEKS” sp. z o.o. w Częstochowie 7.750,00 PLN
03.2005 Wykonanie technologii paliwowej Stacji Paliw firmy „FULL” sp. z o.o.
w Kuźnicy Kiedrzyńskiej

biznes plan + wniosek aplikacyjny do Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Wnioskowana dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 217.273,75 PLN
Wartość Projektu: 501.618,80 PLN
Działanie 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa
Biznes Plan + Wniosek Aplikacyjny „FULL” sp. z o.o. Kuźnica Kiedrzyńska 217.273,75 PLN
11.2004 Centrum kulturalno-edukacyjne
w Bolesławcu – I etap – Przebudowa Budynku Kina FORUM

studium wykonalności + wniosek aplikacyjny do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Wnioskowana dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 6.895.511,30 PLN
Wnioskowana dotacja Ministerstwa Gospodarki: 919.401,50 PLN
Wartość Projektu: 9.194.015,07 PLN
Działanie 3.2 – Obszary podlegające restrukturyzacji
Studium wykonalności + Wniosek Aplikacyjny Gmina Miejska Bolesławiec 7.814.912,80 PLN
08.2004 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów przy Częstochowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym
sp. z o. o. w Sobuczynie

wniosek aplikacyjny do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Wnioskowana dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 14.243.925,00 PLN
Wartość Projektu: 23.170.118,00 PLN
Działanie 1.2 – Infrastruktura ochrony środowiska
Studium wykonalności + Wniosek Aplikacyjny Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Sobuczynie Gmina Poczesna 14.243.925,00 PLN
03.2004 Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami
w miejscowości Panki – zadanie II – etap II

wniosek aplikacyjny w ramach Programu PHARE 2000 Spójność Społeczna i Gospodarcza – Małe Inwestycje Infrastrukturalne
Wnioskowana dotacja PHARE: 23.681 €
Wartość Projektu: 32.347,86 €
Wniosek Aplikacyjny Gmina Panki 23.681 €
03.2004 Modernizacja nawierzchni w ciągu
ul. Powstańców Śląskich
i ul. Zielonej w miejscowości Panki

wniosek aplikacyjny w ramach Programu PHARE 2000 Spójność Społeczna i Gospodarcza – Małe Inwestycje Infrastrukturalne
Wnioskowana dotacja PHARE: 106.446,57 €
Wartość Projektu: 145.564,47 €
Wniosek Aplikacyjny Gmina Panki 106.446,57 €
03.2004 Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej z przyłączami, oraz przepompowni ścieków w miejscowości Miedźno
i Wapiennik

wniosek aplikacyjny w ramach Programu PHARE 2000 Spójność Społeczna i Gospodarcza – Małe Inwestycje Infrastrukturalne
Wnioskowana dotacja PHARE: 11.067,87 €
Wartość Projektu: 24.739,70 €
Wniosek Aplikacyjny Gmina Miedźno 11.067,87 €

Wyświetlane: 1 - 10 z 16


[ 1 ] 2    dalej >>  
Strona główna :: O firmie :: Przetargi :: Lista referencyjna :: Certyfikaty :: Kontakt :: Archiwum aktualności
Projekt i wykonanie: Redhand.pl