English brief


WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE
WUDIMEKS Sp. z o. o.


42-200 Częstochowa
ul. Armii Krajowej 60/62

tel. (0 34) 372-17-20
fax (0 34) 372-15-87 sekretariat@wudimeks.pl
Aktualności


Uroczyste otwarcie hali lekkoatletycznej2008-10-10

Dnia 10 października 2008 r. odbyło się uroczyste otwarcie hali lekkoatletycznej na Nowym Mieście w Wałbrzychu zmodernizowanej i rozbudowanej w ramach projektu pn.: „MODERNIZACJA I ROZBUDOWA HALI SPORTOWEJ SŁUŻĄCEJ ROZWOJOWI INFRASTRUKTURY EDUKACYJNO-SPORTOWEJ POLEGAJĄCA NA: WYKONANIU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH W ZAKRESIE ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I REMONTU HALI SPORTOWEJ PRZY UL. CHOPINA (ŻWIRKI I WIGURY) W WAŁBRZYCHU” który prowadziliśmy jako Inżynier wg. warunków FIDIC. W uroczystości uczestniczyli liczenie zaproszeni goście, których powitał Prezydent Miasta Piotr Kruczkowski.
OGŁOSZENIE O PRACY2008-07-24
W związku z dynamicznym rozwojem naszej działalności poszukujemy: INSPEKTORA NADZORU W BRANŻY SANITARNEJ Wymagania: ٠ wykształcenie wyższe w branży sanitarnej ٠ uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów ٠ aktualne zaświadczenie o wpisie na listę właściwej Izby Samorządu Zawodowego ٠ minimum 5-letnie doświadczenie na kontraktach z zakresu gospodarki wodno – ściekowej oraz obiektach kubaturowych ٠ znajomość prawa budowlanego i kodeksu postępowania administracyjnego ٠ umiejętność obsługi komputera ٠ prawo jazdy kategorii B ٠ dodatkowym atutem będzie prowadzenie własnej działalności gospodarczej Oferta: Praca na stanowisku Inspektora Nadzoru, w perspektywie - Kierownika Projektu Adres e-mail, na który należy przesyłać aplikację: sekretariat@wudimeks.pl
Kompleks Fabryczny Geyera w Łodzi2008-07-01

Roboty budowlane realizacji Projektu pn. Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi – Modernizacja i zagospodarowanie kompleksu fabrycznego GEYERA który prowadzimy jako Menadżer Projektu dobiegły końca. Zakres: renowacja i konserwacja zabytkowych obiektów kompleksu pofabrycznego Ludwika Geyera oraz ich adaptacja na cele muzealne, utworzenie skansenu miejskiej architektury drewnianej poprzez przeniesienie 7 zabytkowych obiektów drewnianych oraz ich udostępnienie zwiedzającym a także zagospodarowanie terenu zabytkowego Parku im. Władysława Reymonta na cele kulturalne.
Otwarcie kina FORUM w Bolesławcu2008-05-04

Dobiega końca przebudowa kina FORUM w Bolesławcu (woj. dolnośląskie). Nasza Firma pełniła dla tej inwestycji funkcję Inżyniera Kontraktu. Dnia 24 kwietnia 2008r. odbyło się uroczyste otwarcie obiektu w którym uczestniczyli licznie zaproszeni goście. Nowoczesny obiekt z salą na 420 miejsc, instalacjami techniki estradowej i kinowej, nagłośnieniem Dolby Digital EX Surround i ekranem o szerokości 12m będzie służyć nie tylko projekcjom kinowym ale także prezentacji widowisk estradowych oraz spektakli teatralnych. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji oraz z budżetu państwa.
Nagroda w konkursie JURAJSKI PRODUKT ROKU2007-12-06

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie Jury Konkursu „JURAJSKI PRODUKT ROKU” przyznała PIERWSZĄ NAGRODĘ dla usługi o nazwie: „BUDOWA POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. JASNOGÓRSKIEJ 15" Firmom: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne "WUDIMEKS" Sp. z o.o., Cz.P.B.P. „PRZEMYSŁÓWKA” S.A., P.U.H. „PROJEKT” S.C.
Jubileusz działalności Firmy2007-10-11

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne „Wudimeks” Sp. z o.o. obchodzi w bieżącym roku 15-tą rocznicę działalności. Jubileusz jest doskonałą okazją, aby uczcić święto Firmy razem ze wszystkimi, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do jej sukcesów. Z tej okazji zorganizowaliśmy więc uroczystą kolację w której uczestniczyli zarówno obecni, jak i byli pracownicy firmy.
Gratulacje dla Firmy2007-10-10

W dniu Święta Budowlanych i z okazji przyznania Nagrody III stopnia w grupie: obiekty użyteczności publicznej w ogólnopolskim Konkursie Budowa Roku 2006 Przewodniczący Zarządu Częstochowskiego Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Przewodniczący Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa złożyli na ręce Prezesa Zarządu W.P.I. Wudimeks wyrazy uznania i gratulacje. więcej >>
Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów 2007-08-21

W dniu 21.08.2007r. uroczyście rozpoczęto budowę najważniejszej dla regionu inwestycji proekologicznej ostatnich kilku dekad - Zakładu Zagospodarowania Odpadów. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów przy Częstochowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp.zo.o. w Sobuczynie” jest współfinansowana ze środków unijnych w ramach ZPORR (zadanie 1.2 – Infrastruktura ochrony środowiska) w wysokości 14,2 mln zł, co stanowi ok. 75% kosztów inwestycji. Nasza firma, która brała udział w przygotowaniu inwestycji i pozyskaniu dofinansowania, obecnie wchodzi w skład zespołu zarządzającego i nadzorującego realizację całego przedsięwzięcia. Projekt przewiduje budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów składającego się z: sortowni odpadów komunalnych, kompostowni odpadów, stacji rozbiórki odpadów wielkogabarytowych, stacji rozdrabniania gruzu budowlanego oraz miejskiego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych. Rezultatem projektu będzie poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie ilości składowanych odpadów i wydłużenie żywotności składowiska. Projekt posiada zasięg regionalny i w efekcie będzie obsługiwał miasto Częstochowę, Powiat Częstochowski i Powiat Myszkowski. Zakończenie inwestycji planowane jest w maju 2008 r.
Nagroda w Konkursie PZITB2007-06-29

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Ministerstwo Budownictwa, Ministerstwo Transportu oraz Główny Urząd Nadzoru Budowlanego - Organizatorzy Konkursu "BUDOWA ROKU 2006" przyznali Nagrodę III stopnia generalnemu wykonawcy: Cz. P. B. P. Przemysłówka S.A. oraz Inwestorowi Zastępczemu: Wielobranżowemu Przedsiębiorstwu Inwestycyjnemu "WUDIMEKS" Sp. z o.o. w Częstochowie za budowę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 15 a.
Odbiór nowej siedziby PSSE w Częstochowie2007-04-25

Dnia 31 marca 2007r. zakończona została budowa nowej siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 15a dla którego to zadania byliśmy Inwestorem Zastepczym. Dnia 25 kwietnia 2007r. odbyło się oficjalne oddanie budynku do użytkowania w obecności min. ministra zdrowia Zbigniewa Religi, Prezydenta Miasta Tadeusza Wrony, przedstawicieli wykonawców inwestycji, prasy i wielu innych zaproszonych gości. Inwestycja została w całości sfinansowana ze środków Budżetu Państwa. Dzięki intensyfikacji pracy wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego okres realizacji inwestycji został znacznie skrócony – pierwotnie budowa miała zakończyć się 21 grudnia 2007r.

Wyświetlane: 31 - 40 z 44


  << wstecz    1 2 3 [ 4 ] 5    dalej >>  
Strona główna :: O firmie :: Przetargi :: Lista referencyjna :: Certyfikaty :: Kontakt :: Archiwum aktualności
Projekt i wykonanie: Redhand.pl